Sunday, 13 May 2012

Dhaii Akshar Prem Ke (2000)Aishwarya Rai's brown-eyed look in Dhaii Akshar Prem Ke (2000).

No comments:

Post a Comment